aktorer_i_parken.gif


TUNET IS GARDERMOEN


På Tunet, Gardermoen, står åtte verneverdige bygninger. Samtlige er flyttet hit fra tidligere Sør-Gardermoen militærleier. Bygningene står i dag i hesteskoform 100 meter syd for Clarion Hotell. Gardermoen Invest AS eier grunn og hus her.

Forvaltning og drift av bygningene besørges av Tunet IS (interkommunalt samarbeid) - Tunstyret. I styret er Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune og Akershusmuseet representert.
Målsetningen er å bevare bygningene for ettertiden samtidig som de skal være i daglig bruk.


Tunet omfatter:


Kornmagasinet fra 1814. Det ble reist i kjølvannet av Napoleonskrigene, og var opprinnelig kornmagasin for Jessheim. Det ble oppkjøpt av Staten i 1862 og flyttet det til Gardermoen militærleir. Senere ble det skjøtet på en stor bygning som Staten kjøpte i Kongsberg. Bygget ble brukt som lager/magasin for forsvaret. I dag disponeres det av Akershusmuseet og brukes til utleie/arrangementer.Depot 148 er en to etasjes lager-/magasinbygning fra intendanturleiren. Nå disponerer Ullensaker museum bygget til museumsformål.


Telthuset fra 1740 er det eldste huset fra Gardermoen militærleir. Det har nok alltid fungert som lagerbygning, men i militær terminologi etter krigen er telthus navn på lagringssteder for materiell og utstyr til mobiliseringsshæren. Nå disponeres bygningen av Ullensaker museum.


Østerrikegata 13 var gateadressen til dette bolighuset som ble oppført på slutten av 1800-tallet av en lokal kjøpmann. Her leide han ut tre leiligheter til folk som arbeidet i militærleiren. Fra 1850-årene vokste det frem et boligområde like utenfor militærleiren som ble kalt "Østerrike" som besto av "Østerrikegata" og "Bakafor". Per dags dato er halvdelen av huset restaurert og leies ut til kontorlokaler der det også er møterom i 2. etg.Ballonghuset og Rawindhuset ble brukt i forbindelse med væropservasjoner og målinger. Disse huser i dag utstillinger om funksjonene husene hadde.


Posthuset er 69 meter lang, over én etasje - en typisk bygning for militærleiren. Den eldste delen er fra 1868 og var sannsynligvis en soldatforlegning. Huset ble senere bygget på, senest i årene 1940-45. Bygningen har fylt mange formål gjennom årene. Ettersom det var posthus fra 1940 årene og frem til flyttingen i 1997 er dette navnet blitt stående. I dag leies det ut med 14 kontorenheter med tilhørende felles spiserom og stort møterom med tekjøkken.Furua tilhørte tatermiljøet på Gardermoen. Det ble bygget mot slutten av 1800-tallet av Julius Furua, og tidlig på 1920-tallet overtatt av Ludvig "Trondhjemmer" Karlsen som benyttet stua som vinterbolig for seg og sin tallrike familie. Huset er satt i stand i sin opprinnelige form og er innredet slik det var da taterne bodde der.