aktorer_i_parken.gif

ULLENSAKER MUSEUM

Ullensaker museum er en avdeling i Museene i Akershus. Se www.mia.no/ullensaker

Ullensaker museum holder til ved Norges eldste ekserserplass, Lilleplassen som ble anlagt i 1740. Plassen utgjør i dag et tun med åtte bygninger. Museet åpnet i disse lokalene i juni 2005.

Museets kontor ligger i Østerikegata 13 på Tunveien 15. Institusjonen er en del av Tunet IS.

Ullensaker bygdesamling inngår i museumssamlingen, og museet ønsker å bygge opp et dokumentasjonssenter som dekker lokalhistorie. Historien knyttet til utviklingen av hovedflyplassen er et annet av museets ansvarsområder.

Museet har museumsbutikk.
BASISUTSTILLINGER

Skudd i mørket - hva skjedde i Trandumskogen?

Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen i Ullensaker. 173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt i skogen. I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine liv der. Utstilling forteller om utgravingen etter frigjøringen, og historiene til en del av de henrettede. Den forteller også om russiske krigsfanger og om livet i området rundt Trandumskogen under krigen.Ull's rike - liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år

Folk har bodd og arbeidet i Ullensaker i flere tusen år. Overgangen fra fangst til jordbruk, kristningen av landet, etablering av Forsvaret og den industrielle revolusjon har vært viktige vendepunkter. Viktige har også de langsomme forandringene vært – som nye måter å dyrke jord og lage mat på. Fremvinningen av jern på Eidsvold jernverk fra 1624 har vært av betydningen. Fra 1800-tallet ble samfunnsendringene mer omseggripende. Opprettelsen av hovedjernbane fra Oslo til Eidsvoll var en viktig begivenhet. Det ble født flere barn, folk levde lengre og befolkningsmengden økte.

Utstillingen belyser essensielle trekk ved Ullensakers historie.

Meteorologiutstilling

Etter 2. verdenskrig ble det anlagt en værstasjonen på Gardermoen, som var i bruk helt frem til slutten av 1980-tallet.

At Gardermoen skulle bli åsted for slipp av værballonger, har sin bakgrunn i nærværet til flyplassen. Deler av det utstyret som ble benyttet på værstasjonen, samt to spesialbygde hus som også inngikk som del av stasjonen, er blitt tatt vare på og utgjør til sammen en basisutstilling om meterorologi. I den ene bygningen, Ballonghuset, foregikk selve fyllingen av værballongene, mens Rawindhuset, som ble reist noe senere, huser måleutstyret som ble benyttet. Utstillingen viser eksempler på utstyret som ble brukt, og gir et interessant bilde av den teknologiske utviklingen på dette feltet. I tillegg fortelles historien om arbeidet som foregikk her og man får et innblikk i hvordan meterologifaget har utviklet seg.


 

En særdeles skiøn Excerserplads, Gardermoen kaldet

Livet i militærleiren er temaet i denne faste utstillingen i Telthuset på Ullensaker museum. Her vises leirlivet blant unge, militære bondegutter fra Østlandet i perioden 1700-1920.

På 1850-tallet var Gardermoen hovedleir for hele Østlandet og den største militærleiren i landet. Leirsamlingene var store, sosiale begivenheter som trakk skuelystne langveisfra.
Før personlig verneplikt ble innført i 1799, var det bøndenes ansvar, regulert gjennom legdet, å stille med soldater.

Utstillingen åpnet i september 2006 i forbindelse med den første militærhistoriske dagen Ullensaker museum arrangerte.

Følgende temaer presenteres i utstillingen:

  • Telthuset
  • Uniformer
  • Markententeri
  • Våpen
  • Eksersis
  • Teltet
  • Fra bondeplikt til statlig ansvar
  • Kosthold, helse og hygieneTaterboligen Furua

Taterboligen Furua tilhørte tatermiljøet på Gardermoen. Det ble bygget mot slutten av 1800-tallet av Julius Furua, og tidlig på 1920-tallet overtatt av Ludvig "Trondhjemmer" Karlsen som benyttet stua som vinterbolig for seg og sin tallrike familie. Huset er satt i stand i sin opprinnelige form og er innredet slik det var da taterne bodde der.

 

 


Skomaker, bli ved din lest

Utstillingen "Skomaker, bli ved din lest" åpnet i mai 2010. Den er basert på to lokale verksteder, etter henholdsvis skomaker Johan O.Gulbrandsen og skomaker Nils Aas. Historien om livet som skomaker formidles gjennom gjenstander, tekst og bilder.