aktorer_i_parken.gif

Forsvarets flysamling

Samlingen består av nær 40 fly og gir et enestående innblikk i norsk militær flyging i krig og fred. Her finnes blant annet Norges første fly "Start" og uerstattelige klenodier fra annen verdenskrig. Samtlige av Luftforsvarets jerjagere fra den kalde krigen er representert i samlingen. Flysamlingen legger også vekt på hva det har kostet å trygge fred og frihet i vår nære historie, med fokus på kvinner og menn som har skapt og skaper fortellingen om norsk militær luftmakt.


Flyene som eies av Forsvaret, er et resultat av mangeårig innsamling og restaurering. Arbeidet har i stor grad vært utført av ulønnede frivilliger entusiaster, og det er også i stort grad frivillige entusiaster som står for så vel den publikumsrettede virksomheten ved Flysamlingen som ettersyn og vedlikehold av flymateriellet.


Forsvarets flysamling Gardermoen gir gjennom utstillinger besøkende kunnskap om hva det har kostet å sikre fred og sikkerhet i vår nyere historie.

Ta med familien på en uforglemmelig opplevelse!


 

 

Forsvarets flysamling Gardermoen holder til i Museumsvegen 35, sørvest for terminalen ved Oslo lufthavn.

Telefon: 63 92 86 60. E-post: flysam@flysam.no


Hjemmeside: www.flysam.noFORSVARETS FLYSAMLING