ARKIVDAGEN PÅ ULLENSAKER MUSEUM

Lørdag 12. november arrangerer Ullensaker museum arkivdagen med presentasjon om arkivprosjektet og om hvordan arkiv bevares i museet.

Lurer du på hvordan arkiv blir tatt hånd om? Museet vil gi presentasjon om arkivprosjektet "Oi, jeg fant noe morsomt om oldemor! Privatarkivmaterialet ut til publikum" og om registreringsprosessen. Du vil få vite om hvordan arkivet blir sortet, registrert, lagret og publisert.

To privatarkiver er publisert og er tilgjengelig for publikum. Det første arkivet som ble publisert er privatarkivet etter Børge brevhus. Nylig publiserte museet privatarkivet etter Losje Kjeld Stub som ble gitt til museet i 2010. Losje Kjeld Stub nr. 79 ble stiftet 19. april 1884, og var oppkalt etter den landskjente presten og magisteren Kjeld Stub. Losjen skulle verne folket mot rusdrikk, og var den første avholdsforeningen som ble stiftet i Ullensaker. Arkivet inneholder protokoller, håndskrevne aviser og trykksaker i tidsrommet 1906-1956.

Kom innom museet denne dagen og ta en titt på arkivene!
Du finner også arkivene på www.arkivportalen.no.

Åpningstid kl. 11-15.

Åpen kafé med salg av kaffe of vaffel.

Velkommen!

Nyhetsarkiv: