«FRA VÆROBSERVASJON TIL KLIMAENDRING»

Torsdag 9. juni kl. 18-20 er det foredragskveld på Ullensaker museum. Museet får besøk av klimaforskeren Hans Olav Hygen. Han skal holde foredrag om værobservasjon og klimaendring.


Hans Olav Hygen er klimaforsker ved Meteorologisk Institutt. Fokuset for hans arbeid er klimainformasjon og klimaforskning. Han skal fortelle om den historiske utviklingen av meteorolog og værobservasjoner. Deretter går han inn på utviklingen av vitenskapen om klima og klimaendringer, historien rundt klima og fysikken i klimavitenskapen.

Ta turen innom museet denne torsdagskvelden og få med et innholdsrikt foredrag!
Åpen kafe. Salg av kaffe og vafler.
Velkommen!

Nyhetsarkiv: