LEVENDE HÅNDVERKSARKIV I AKERSHUS

Hvordan ivareta og videreføre kunnskapen om gamle håndverksteknikker?

Tidligere daglig leder i Kulturringen, Marit Sørlie, kåserer. Kulturringen er et opplæringskontor for gamle håndverksfag.

Foredrag lørdag 13.november kl. 12:00 på Ullensaker museum.

Dessuten kort orientering om arkivprosjektet ved Ullensaker museum.Kulturringens jubileumsbok deles ut gratis denne dagen.

Museet åpent fra kl. 11:00-14:00.

Enkel servering. Inngang.Nyhetsarkiv: