ØVDE TIL UNIONSSTRID

Dragnoner anno 1806 og dannebrog i flaggstanga bidrog til god stemning på militærhistorisk dag på Ullensaker museum. Det samme gjorde kjøretøyer fra 1. og 2.verdenskrig.


Ryttergrupper fra hele Sør-Norge holdt leir på Ullensaker museum første helg i september. De rustet seg til markering av jubileet for grunnloven i 2014. Ryttere og hester trente på formasjoner hele helgen og viste frem for publikum hva de hadde lært søndag. Tradisjon tro deltok også Militærhistorisk kjøretøyers forening, avd. Romerike, med gamle kjøretøyer.

Barn, voksne og uvanlig mange hunder hadde tatt turen til museet denne dagen.

Ullensaker museum håper at dragoner til hest og til fots, og kjøretøyer har kommet for å bli på dette årlige arrangementet.


 

Nyhetsarkiv: