MALING GJØR GAMMELT OM TIL "NYTT"!Det skrapes og males på Ullensaker museum. Det har vist seg helt nødvendig. I tillegg utføres nødvendig snekkerarbeid.


Takket være midler fra Tunet IS, blir nå to bygninger på museumsområdet malt over en treårsperiode. Denne sommeren vil inngangssiden (østveggen) av Depot 148 bli stelt og malt. Det samme gjelder sydveggen av Østerrikegata 13. De to neste årene skal de resterende sidene av bygningene tas. Firmaet Maling & Dekor As ved Jens Erik Solberg utfører arbeidet. Det skal foretas en grundig jobb slik at man unngår avflassing av maling, slik tilfellet har vært nå. Ullensaker museum ser frem til å se resultatet og håper publikum kan akseptere en kort fase hvor inngangspartiet på Depot 148 vil være preget av malingsarbeider. Ullensaker museum har også tidligere brukt firmaet Maling & Dekor, i forbindelse med restaureringen av andre halvdel av Østerrikegata 13 (Prosjektet ”Fra håndverk til småindustri” )


Før malingsarbeidene virkelig kunne starte har det vært behov for snekkerhåndverk. Firmaet Tigerservice ved Tommy H. Jahr har arbeidet tritt med å sette i stand inngangspartiet på sørsiden av Østerrikegata 13. Det er også vedtatt å få restaurert dørene på den delen av Østerrikegata 13 som huser utstillingen ”Skomaker, bli ved din lest”. Utenpå de restaurerte dørene vil det bli laget varedører slik at man sikrer inventaret i bygningen bedre samt bidrar til å redusere varmetapet i bygningen om vinteren. Det er Tommy H. Jahr som vil utføre arbeidet. På Depot 148 vil det bli satt på ekstra bord for å hindre videreutvikling av skader på bygningen. 

Nyhetsarkiv: