TUSEN TAKK, OSL!

OSL har valgt å støtte to prosjekter ved Ullensaker museum med til sammen kr 150 000,- kroner. Dette vil bidra til at virksomheten kan utvikles ytterligere.

 


Ullensaker museum åpnet i 2008 utstillingen ”Luftfarten inntar Gardermoen – fra flyvesandsdyne til hovedflyplass”. Den gang ble bare første del av prosjektet gjennomført. Utstillingens neste fase har måttet vike på grunn av andre prosjekter. Det har også vært en nødvendighet å sikre ekstern finansiering.


Det er dermed en stor glede for Ullensaker museum å nå motta kroner 75 000,- fra OSL for å arbeide videre med utstillingen. Ullensaker museum vil starte opp dette arbeidet i juni/juli i år. Mer informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på våre nettsider. Utstillingen vil synliggjøre regionale konsekvenser som utbyggingen av hovedflyplassen har medført på godt og vondt.


Ullensaker museum mottok også 75 000,- kroner fra OSL til prosjektet ”Oi, jeg fant noe morsomt om oldermor!! Privatarkivmateriale ut til publikum”. Prosjektet er nytt og vil ta tak i arkivmaterialet som er innlevert ved Ullensaker museum. Museet vil prioritere å først få registrert materiale fra OSL. Museet har en god del arkivalia fra utbyggingen av hovedflyplassen.  I dette prosjektet ligger at museet investerer i dataprogrammet ASTA. Mer informasjon kommer etter hvert. 


  Arkivmateriale

 

 

Nyhetsarkiv: