RAKNEHAUGENFEST TORSDAG 4.JUNI!

Raknehaugen er valgt ut som Akershus Fylkeskommunes kulturminne i 2009, og markeres torsdag 4. juni.

Kl. 1300: Skiltavduking på Raknehaugen ved Akershus Fylkeskommune.

Kl. 10-1830: Ullensaker museum overtar stafettpinnen: Omvisning i Ull`s rike – liv og virke gjennom Ullensaker i 10 000 år ved arkeolog/museumslektor Sonja Molaug kl 16 og 17. Gå ikke glipp av koking av kjøtt i kokegrop ved arkeolog Ola Rønne!

Kl. 1900: Foredrag med arkeolog Bjarne Gaut, Akerhus Fylkeskommune, i Herredshuset på Jessheim. 

 

 

 

Ull`s rike – liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år er en basisutstilling som åpnet på Ullensaker museum 24. mai d.å. Del en viser arkeologisk historie i området og har blant annet fem gjenstander innlånt fra Kulturhistorisk museum, UiO. Den andre delen av utstillingen viser liv og virke i Ullensaker er knyttet til kulturminnevernplanen for Ullensaker kommune.

 

Det er også mulig å se andre utstillinger, og fristes av spennende varer i museumbutikken. I Kornmagasinet: Salg av pølse og lompe, og utstilingen: I taksidermistens landskap – ville dyr fra fjern og nær.

 

 

Smak festmat på Kong Raknes tid!

Kokegroper har primært blitt brukt til matlaging, og er groper som er fylt med ved og stein. Gropene kan være lokalisert alene, eller i store kokegropsfelt. De er nok brukt til rituelle måltider i forbindelse med gravritualet. Kokegroper er hovedsakelig benyttet i perioden yngre bronsealder til merovingertid, med hovedvekt på jernalder.

I morgen 4. juni koker arkeolog Ola Rønne, Akershus Fylkeskommune, kjøtt i to groper på Ullensaker museum. Kjøttet er sponset av Furuseth slakteri.

 

 

 

            

Raknehaugen er Nord-Europas største, og ligger ca 15 min biltur fra hovedflyplassen. Den er bygget på en spesiell måte: Mellom lagene av jord og sand er det stablet 75 000 tømmerstokker i tre pyramideformede lag. Området der Raknehaugen ligger har lenge vært et maktsentrum, og det finnes spor etter mennesker tilbake til yngre steinalder, mer enn 2800 år før vår tidsregning. Det har vært foretatt tre arkeologiske utgravninger. Du kan lese mer om Raknehaugen under www.akersmus.no og www.akershus.kulturnett.no.

 

Se også Akershus Fylkeskommunes nettsider for detaljert program.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv: