DET BLE SOL OG MANGE MENNESKER!

Ullensaker museum markerte åpning av sommersesongen søndag 24. mai. Over 200 mennesker fant veien til Tunet denne dagen. En rekke lag og foreninger bidro til å skape liv. Ordfører Harald Espelund åpnet basisutstillingen

Ull`s rike – liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år.


 

 


Ullensaker museum retter en stor takk til Ullensaker Røde Kors, Ullensaker hagelag, Ullensaker birøkterlag, Ullensaker husflidslag, Ullensaker bygdekvinnelag, Ullensaker amatørteater, Ullensaker historielag, Hovin musikkorps og Gardermoen Flyklubb som alle bidro til å gjøre Ullensaker museum til et levende aktivitetsområde søndag 24. mai. Den frivillige innsatsen som ble nedlagt denne dagen var viktig for å kunne synliggjøre museet.

 

Ordfører Harald Espelund åpnet den etterlengtede utstillingen Ull’s rike – liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år. Museet takket ved å dele ut blomster til de involverte i utstillingsproduksjonen. Utstillingen er basert på gjenstander fra Ullensaker bygdesamling.

 

Kulturringen – opplæringskontor for gamle håndverksfag – åpnet dessuten tre temporære utstillinger på området. Det var gledelig å se publikums interesse for utstillingene og for forandringene som har skjedd i Østerrikegata 13 i forbindelse med prosjektet Fra håndverk til småindustri: Skomakeryrket.

 

I tillegg kunne museet ta i bruk det nye anretningskjøkkenet i Kornmagasinet – et stort fremskritt som muliggjør utleie av lokalet. Kontakt oss for mer informasjon.

 

Kom og se Ull’s rike – liv og virke i Ullensaker gjennom 10 000 år i museets åpningstid, eller etter avtale. Vi tar imot bestillinger på gruppebesøk. Torsdag 4. juni blir det spesialomvisning i utstillingen med museumslektor og arkeolog Sonja Molaug i forbindelse med markeringen av Raknehaugen.

 
 

Nyhetsarkiv: