REVOLUSJON I KORNMAGASINET!

Siden januar har Ullensaker museum og Tunet IS arbeidet intenst med et utredningsarbeid knyttet til 1.etasje i Kornmagasinet (Ullensakermagasinet). Man har ønsket å utbedre lokalene slik at de blir enklere å drifte. Vi kan derfor med glede meddele at det blir anretningskjøkken og belysning innen mai inneværende år, om alt går etter planen. I tillegg kommer andre tilbud.
 

 


Ullensaker museum, har i samarbeid med arbeidsutvalget i Tunet IS, gjort en skriftlig utredning av Kornmagasinets 1. etasje. I utredningen fremgår utfordringene det har vært å drive bygningen slik det opprinnelig var tenkt, og investeringene som er gjort. I flere år har man ønsket å benytte bygningen til arrangementsutleie.

 

Nå er det NY GIV! Partene ønsker å utvikle Kornmagasinet til et bygg med spennende tilbud ved Ullensaker museum. Utredningsarbeidet ble for alvor igangsatt i januar 2009 og frem til april ble det drøftet mulige løsninger og innhentet tilbud. Endringene av lokalene vil foregå over en tre års periode. I 2009 vil man få på plass et anretningskjøkken som legger til rette for levering av mat fra cateringsfirmaer. Kornmagasinet vil inneholde en permanent kafédel som vil være mulig å leie for hoteller, lag – og foreninger. Foruten arrangementsutleie, kan Kornmagasinet benyttes ved Ullensaker museum og Kulturringen sine arrangementer. To varmepumper installeres – dette vil lette oppfyringen av bygget og gi mulighet for å bruke bygget i skuldersesongene (mars-mai og september-oktober). Ny belysning vil gjøre bygget funksjonelt til utstillings-, foredrags- og kulturformål.

Iverksettelsen av prosjektet er gjort mulig ved tilleggsfinansiering av Ullensaker kommune, Tunet IS og Gardermoen Invest.

 

Ullensaker museum og Kulturringen har allerede flere planer for temporære utstillinger i lokalet. Sommeren 2009 viser Ullensaker birøkterlag fram birøkterutstyr gjennom tidene. Dessuten presenterer Kulturringen en utstilling om taksidermistfaget her.


Ullensaker museum og Kulturringen har klare planer for utstillinger i Kornmagasinet for neste år – så her er det bare å følge med!

 

Nyhetsarkiv: