MARKERING AV ARKIVDAGEN 2008

Søndag 12.november

Ullensaker museum Sør-Gardermoen og Ullensaker historielag inviterer til markering av

ARKIVDAGENLederen ved dokumentasjonssenteret på Hadeland Folkemuseum, Kari-Mette Stavehaug Avtjern, kommer for å snakke om privatarkiver og Gunnar Bye fra Ullensaker historielag, vil fortelle om arbeidet med det nyavdukede Wergelandmonumentet på Risebro. Arrangementet holdes i Depot 148 på Ullensaker museum. Museet vil holde åpent fra kl 12-15. Det blir mulig å få kjøpt kaffe med å bite i.VELKOMMEN!

Nyhetsarkiv: