"MADE IN ULLENSAKER" - INNSAMLINGSARBEIDET VEDVARERI følge Katja Nicolaysen ved Ullensaker museum vet museet for lite om produksjonslivet i Ullensaker kommune. I den forbindelse samler museet inn gjenstander som er "made in Ullensaker". Hun etterlyser fotografier, informanter og arkiver for å kartlegge denne delen av næringslivshistorien. 


Det har vært og er fremdeles et industrielt produksjonsliv i kommunen - og kjente bedrifter er Ullspinneriet i Kværndalen, Fossum fabrikker og Ullensaker Dampsag og Høvleri. Museet ønsker å kartlegge og dokumentere historien om bedrifter som disse.


Har du et bilde som illustrerer livet i bedriftene, eller har du en interessanet historie å meddele?

Ta kontakt med Ullensaker museum tlf. 64822252, E-post post@ullensakermuseum.no
Arkivinnsamling


Ullensaker museum har en avdeling for lokalhistoriske arkiver - arkiver etter privatpersoner, lag og foreninger, gårdsarkiver og bedriftsarkiver. Arkivavdelingen inneholder allerede mye interessant stoff.

Museet søker arkiver etter bedrifter som er, eller har vært, virksomme i Ullensaker kommune.
Et arkiv er samfunnets hukommelse, og museet ønsker å ta vare på historien om liv og virke i kommunen.

 

 
 

Nyhetsarkiv: