ULL'S RIKE - LIV OG VIRKE I ULLENSAKER GJENNOM 10 000 ÅR

24.mai åpner utstillingen - og utstillingskomitéen jobber på høygir for å få på plass de siste detaljene.

 


Før 2005 var bygdesamlingen plassert på Algarheim skole. Nå lages en ny versjon av utstillingen -  ikke helt som på Allergodt i 1932, men gjenstandene kommer i nytt fokus. 

Utstillingssalen i Depot 148 på Ullensaker museum må få en liten ansiktsløfting, med isolasjon rundt vinduene og nytt arrangement for lys. Gjenstandene er under behandling og pusses på hos konservator Helga. Gjenstandene vil følges med tekst og bilde, som redegjør for deres plass i en historisk kontekst.


Tema for utstillingen er ullsokningenes liv, fra steinalderen frem til våre dager. Raknehaugen i
Ullensaker kommune er et viktig kulturminne i nasjonal sammenheng, og er undersøkt gjennom arkeologiske utgravninger. Funn fra utgravingene presenteres i utstillingen.
Folk har bodd og arbeidet i Ullensaker i flere tusen år. Overgangen fra fangst til jordbruk, kristningen av landet, etablering av Forsvaret og den industrielle revolusjon har vært viktige vendepunkter. Viktige har også de langsomme forandringene vært – som nye måter å dyrke jord og lage mat på. Fremvinningen av jern på Eidsvold jernverk fra 1624 har vært av betydningen.

Fra 1800-tallet ble samfunnsendringene mer omseggripende. Opprettelsen av hovedjernbane fra Oslo til Eidsvoll var en viktig begivenhet. Det ble født flere barn, folk levde lengre og befolkningsmengden økte.
Utstillingen belyser essensielle trekk ved Ullensakers historie. Den gamle bildesamlingen er digitalisert og tilgjengelig på internett. På museets nettside finnes en oversikt over kulturminner i Ullensaker: Skolens kulturminnemeny.
Vi håper utstillingen vil vekke minner og skape undring omkring Ullensakers unike og lange historie.


Vi gleder oss til å presentere utstillingen for gamle og nye ullsokninger.


Følg med på våre nettsider!


 

 

Nyhetsarkiv: