ARBEIDET MED SKOMAKERUTSTILLING PÅ ULLENSAKER MUSEUM ER I GANG!

afm0243

En ny utstilling som presenterer Skomakeryrket, er under oppbygging på Ullensaker museum. Et gammelt hus i Østerrikegata blir nå restaurert for å romme utstillingen som vil vise skomakervirksomhet gjennom ulike tider. Håndverkerne som utfører arbeidene er knyttet til Kulturringen, opplæringskontoret for gamle håndverk. Arbeidet med utstillingen intensiveres fra forsommeren og fram til utstillingen åpner i mai 2010.

I desember 2008 startet firmaet Tigerservice arbeider med isolering og snekkerarbeider. Leder for arbeidene, Tommy Jahr er tidligere læring i Kulturringen. Videre har firmaet Maling og Dekor, også knyttet til Kulturringen, startet planlegging og utførelse av malingsarbeidene. I februar 2009 vil det bli utført farge- og materialanalyser ved arkitekt Berit Andersson fra Akershusmuseet. Resten av malingsarbeidene vil utføres i mars og april.

Prosjektgruppen for utstillingen har så langt kommet fram til disponeringen av rommene. Det vil bli benyttet et rom hvor man setter opp verksted med gjenstander fra Ullensaker bygdesamling knyttet til skomakervirksomhet. To øvrige rom skal brukes til å sette opp et skomakerverksted fra ca 1950-tallet og muligens en hybel også med gjenstander knyttet til Ullensaker bygdesamling. Det er også planlagt at noe areal kan disponeres til minitemporære utstillinger.

Arbeidet med prosjektet "Fra håndverk til småindustri: Skomakeryrket" hadde oppstart i  2008 med anskaffelse av midler og igangsetting. Prosjekt er et samarbeid og drives frem av Kulturringen og Ullensaker museum - to avdelinger av Akershusmuseet, samt Tunet IS. En forutsetning i prosjektet har vært at det brukes bedrifter knyttet til Kulturringen, enten ved at de har lærlinger nå eller er tidligere lærlinger av Kulturringen.

Arbeidet med utstillingen vil bli for alvor startet opp etter mai 2009. Mer informasjon om framdriften kommer etter hvert.
afm0210


afm0214
Nyhetsarkiv: