MØTE MED MINNER PÅ GYSTADMYR BO- OG AKTIVITETSSENTER

Onsdag 5. april kl. 11.00-14.00


"Møte med Minner" er et konsept som er utviklet av museene for å gi demenspasienter på sykehjem en mulighet til å gjenkjenne ting fra sitt liv. Ullensaker museum videreutvikler dette litt, ved å ta med seg gjenstander og bilder ut av museett, og første stopp er Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.

Vi vil skape en hyggelig og uformell setting hvor beboerne og besøkende kan få se en miniutstilling med bilder og gjenstander, som de forhåpentligvis vil kjenne igjen og ha glede av å mimre om. Disse vil bli plassert i et hjørne i felleskantina, hvor alle som ønsker kan komme bort å ta en titt, og det er folk fra museet til stede for å samtale om det de ser. Litt musikk vil vi også ta med. Noen av gjenstandene vil det være mulig å ta på og bruke. 

Det vil også bli servert kaffe og vafler, og det er flere border i nærheten hvor folk kan sette seg ned. 

Dette arrangementet er åpent for alle. 

Mellom klokken 12.00 – 12.30 vil noen fra museet ta med seg noen av gjenstandene/bildene å besøke dagligsenteret, som ligger i andre delen av kantina. Her vil det bli en kort presentasjon av arrangementet og eventuelt holdes en gjenstands-quiz for de oppmøtte.


Adresse: Myrvegen 73, Jessheim

 

Velkommen!

 

Nyhetsarkiv: